تبلیغات
اندکی صبر، سحر نزدیک است... - پدر و ......

اندکی صبر، سحر نزدیک است...

                        

                                                          بسم الله الرحمن الرحیم

                                                     کاسه چوبی

 پیرمرد با پسر، عروس و نوه چهار ساله خود زندگی میکرد دستان پیرمرد می لرزید و چشمانش خوب نمیدید انها یک میز کوچک در گوشه اتاق قرار دادند و پدربزرگ مجبور شد به تنهایی انجا غذا بخورد.

بعد از اینکه یک بشقاب از دست پدربزرگ افتاد و شکست دیگر مجبور بود غذایش را در کاسه چوبی بخورد.

هر وقت هم خانواده او را سرزنش می کردند پدربزرگ فقط اشک می ریخت وهیچ نمی گفت.

یک روز عصر قبل از شام پدر متوجه کودک خود شد که داشت با چند تکه چوب بازی می کرد، رو به او کرد وگفت :پسرم داری چی درست می کنی؟

پسر با شیرین زبانی گفت:دارم برای تو ومامان کاسه های چوبی درست می کنم که وقتی پیر شدید در انها غذا بخورید و تبسمی کرد و به کارش ادامه داد ....

از ان به بعد همه خانواده با هم سر یک میز غذا می خوردند.


+نوشته شده در دوشنبه 19 مهر 1389 ساعت01:11 ق.ظ توسط هادی | نظرات |